اون موقع ها که بچه بودیم، یه شعری بود:

قنبرکم، قنبرکم، گُم شده.

حالا که پیدا شده، عاشق ِ لیلا، گل ِ پامچال شده.

عین ِ علی ، عاشق ِ تریاک شده.

کله ی تاس ِ ایکیوسان شده.

شونه ی ناز ِ سایو چان شده.

فقط همیناش رو یادم است.

تازه مطمئن نیستم چقده ش رو درست نوشتم.

بر مبنای سریال های ایرانی و کارتون ها درست شده بود.

خط اول یادم نیست، ولی بازیگر نقش قمبرک یادم است.

خط دو، به سریال (گل پامچال) اشاره داره.

خط سه، هیچی ازش یادم نیست. یه داستانی بود که معتاد شده بود و ....

خط چهار و پنج هم به کارتون (انیمه ی) ایکیو-سان اشاره داره.

منبع : Write Time25-6 منبع : Write Time25-6 منبع : Write Time25-6 منبع : Write Time25-6
برچسب ها : یادم ,اشاره داره